Firma

5 KLUCZOWYCH KORZYŚCI Z ZAPISANIA SIĘ NA KURS ZARZĄDZANIA


Bez względu na poziom doświadczenia ważne jest, aby stale się uczyć i rozwijać nowe umiejętności. W miarę rozwoju kariery musisz efektywnie współpracować ze współpracownikami, zdobywać głęboką wiedzę w swojej branży, nadążać za nowymi technologiami i ostatecznie zarządzać innymi.

Chociaż większość z tych umiejętności rozwiniesz w naturalny sposób w trakcie swojej kariery, to właśnie ten ostatni punkt – zarządzanie – może być najtrudniejszy do rozwinięcia. W końcu, jeśli nigdy nie masz możliwości nadzorowania innych, jak możesz ocenić swoją skuteczność jako menedżera?

Z tego powodu wielu początkujących lub nowo mianowanych menedżerów często zastanawia się, czy zapisanie się na kurs zarządzania może być korzystne dla ich kariery.

Oto pięć głównych szkoleń z zarządzania korzyściami, które mogą Ci pomóc w osiągnięciu osobistych i zawodowych celów.

KORZYŚCI Z ZAPISANIA SIĘ NA KURS ZARZĄDZANIA

Lepsze umiejętności komunikacyjne

Jasna komunikacja jest kluczem do Twojego sukcesu, ale nie każda osoba komunikuje się w ten sam sposób. Brak możliwości dostosowania się do wielu stylów komunikacji i zarządzania nimi może prowadzić do mniejszego zaangażowania pracowników i słabej wydajności zespołu.

Podczas szkolenia w zakresie zarządzania możesz nauczyć się, jak komunikować się w sposób umożliwiający wpływanie na wielu odbiorców w organizacji – od członków zespołu po kluczowych decydentów. Podobnie, możesz nabyć ważne taktyki komunikacyjne, które umożliwią Twoim pracownikom pracę nad wspólnymi celami.

Spersonalizowane informacje zwrotne i samoocena

Otrzymywanie spersonalizowanych informacji zwrotnych od przełożonych może być jedną z najcenniejszych możliwości rozwoju zawodowego, pomagając zrozumieć swoje mocne i słabe strony oraz największe możliwości rozwoju. Jednak oceny te mogą być skażone relacjami, które już masz ze swoimi współpracownikami.

Wysokiej jakości szkolenie w zakresie zarządzania powinno zawierać spersonalizowane informacje zwrotne od innych specjalistów, którzy nie są stronniczy w związku z istniejącymi wcześniej relacjami. Ich jedynym zmartwieniem jest pomoc w doskonaleniu umiejętności menedżerskich. Kurs powinien nauczyć Cię, jak oceniać siebie, ćwiczyć autorefleksję i oceniać swoje postępy – zarówno w klasie, jak iw biurze, zapewniając wyostrzenie swoich umiejętności.

Głębsze zrozumienie roli menedżera

Głównym celem menedżera jest bycie skutecznym wdrażającym – kimś, kto koordynuje działania innych w celu osiągnięcia celów organizacyjnych. Menedżerowie wykonują szeroki wachlarz codziennych zadań, ale ich podstawową funkcją jest załatwianie spraw z innymi i za ich pośrednictwem.

Czasami niedocenianym aspektem zarządzania jest umiejętność mentorowania i prowadzenia pracowników. Chociaż 78 procent ludzi uważa, że ​​posiadanie mentorów menedżerskich w miejscu pracy jest ważne, tylko 37 procent profesjonalistów deklaruje, że ma takiego mentora, co oznacza, że ​​kontynuowanie edukacji menedżerskiej jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Kurs może pomóc ci lepiej zrozumieć tajniki roli odnoszącego sukcesy menedżera, niezależnie od tego, czy masz mentora w miejscu pracy, czy też nie, umożliwiając ci zostanie lepszym doradcą dla innych.

Podstawy zarządzania – wykonuj swoją pracę. Ucz się więcej.

Lepsze zrozumienie zarządzania zmianą

Praktycznie każda firma ma gwarancję przejścia przez zmiany organizacyjne w trakcie swojego istnienia. Niezależnie od tego, czy ta zmiana jest tak mała, jak zatrudnienie nowego pracownika, czy tak duża jak przejęcie, odnoszący sukcesy liderzy potrzebują zdolności do inicjowania zmian, dostosowywania się do nich i zarządzania nimi .

„Menedżerowie muszą rozwinąć umiejętności w zakresie projektowania, kierowania i kształtowania procesów zmian” – powiedział profesor Harvard Business School David Garvin podczas internetowego kursu Management Essentials . „Zmiana nie jest wydarzeniem, ale procesem”.

Kurs menedżerski może pomóc w rozwinięciu umiejętności potrzebnych do nadzorowania przejścia poprzez rozbicie elementów procesu zmiany organizacyjnej. Może również wyposażyć Cię w wiedzę pozwalającą odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, jak firma może dostać się z punktu A do punktu B, jakie działania muszą podjąć pracownicy podczas przejścia i jak zapewnić wykonanie tych działań.

Udoskonalone umiejętności podejmowania decyzji

Menedżerowie muszą być w stanie skutecznie i wydajnie podejmować decyzje. Aby odnieść sukces, musisz poznać proces podejmowania decyzji – od tego, jakie aspekty stanowią „dobrą” decyzję, po zrozumienie, jak czynniki społeczne, polityczne i emocjonalne odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

Podczas kursu możesz nauczyć się rozpoznawać i unikać kluczowych pułapek, które osłabiają udane procesy decyzyjne. Możesz także usprawnić proces podejmowania decyzji zarówno indywidualnych, jak i grupowych, a także zainspirować organizację do poszukiwania informacji.

KTO ODNIESIE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA?
Każdy może skorzystać ze szkolenia w zakresie zarządzania, bez względu na poziom doświadczenia. Oto, jak udział w kursie przywództwa może uzbroić Cię w wiedzę potrzebną na całej ścieżce kariery.

Aspirujący menedżerowie: Jeśli chcesz rozwijać swoją karierę, przygotuj się na przyszłość, ucząc się odpowiednich strategii i ram przywódczych oraz buduj swój zestaw umiejętności.
Nowo mianowani menedżerowie: niezależnie od tego, czy zarządzasz ludźmi, produktami czy projektami, kurs może pomóc Ci zdobyć umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu od pierwszego dnia.
Doświadczeni menedżerowie: Jako doświadczony menedżer nadal możesz doskonalić swoją wiedzę z zakresu przywództwa, korzystając ze spostrzeżeń ekspertów i doświadczonych praktyków przeszkolonych w zakresie procesów menedżerskich.
WYBÓR ODPOWIEDNIEGO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
Jeśli zdecydowałeś, że zapisanie się na szkolenie menedżerskie ma sens dla twoich celów osobistych i zawodowych, następnym krokiem jest wybranie programu, który najlepiej uzupełni Twoje umiejętności i rozwiąże Twoje słabości.

Przeprowadź uczciwą samoocenę i określ, na jakim etapie jesteś najbardziej podnieść swoje umiejętności, a następnie poszukaj kursu, który pozwoli ci określić konkretny obszar do poprawy. Na przykład możesz chcieć poszukać programu skoncentrowanego na zarządzaniu zmianą.

Udział w szkoleniach z zakresu zarządzania może przyspieszyć Twoją karierę, zapewniając Ci wiedzę potrzebną do podejmowania skutecznych decyzji, wpływania na zmiany wokół Ciebie oraz zarządzania i mentorowania Twoich współpracowników – czyniąc Cię lepszym pracownikiem i menedżerem oraz umożliwiając przezwyciężenie wszelkich wyzwań pojawiających się w trakcie tenuta.

1 Comment

Comments are closed.