Zdrowie

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna (EI) to zdolność do postrzegania, interpretowania, demonstrowania, kontrolowania i wykorzystywania emocji do efektywnego i konstruktywnego komunikowania się z innymi i odnoszenia się do nich. Ta umiejętność wyrażania i kontrolowania emocji jest niezbędna, podobnie jak zdolność rozumienia, interpretowania i reagowania na emocje innych.

Może Cię też zainteresować artykuł: sapioseksualizm co to jest?

Oznaki inteligencji emocjonalnej

Oto kilka kluczowych znaków i przykładów inteligencji emocjonalnej:

 • Umiejętność identyfikowania i opisywania tego, co ludzie czują
 • Świadomość osobistych mocnych stron i ograniczeń
 • Pewność siebie i samoakceptacja
 • Umiejętność odpuszczania błędów
 • Umiejętność akceptacji i przyjęcia zmian
 • Silne poczucie ciekawości, szczególnie w stosunku do innych ludzi
 • Uczucia empatii i troski o innych
 • Okazywanie wrażliwości na uczucia innych ludzi
 • Przyjmowanie odpowiedzialności za błędy
 • Umiejętność radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach
 • Jak mierzy się inteligencję emocjonalną
 • Pojawiło się wiele różnych metod pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej. Takie testy generalnie dzielą się na jeden z dwóch typów: testy samoopisowe i testy umiejętności.

Testy samoopisowe są najczęstsze, ponieważ są najłatwiejsze do administrowania i oceniania. Na takich testach respondenci odpowiadają na pytania lub stwierdzenia, oceniając własne zachowania. Na przykład w przypadku stwierdzenia takiego jak „Często czuję, że rozumiem, jak czują się inni”, osoba egzaminowana może opisać zdanie jako nie zgadzam się, nieco się nie zgadzam, zgadzam się lub zdecydowanie się zgadzam.

Z drugiej strony testy umiejętności polegają na tym, że ludzie reagują na sytuacje, a następnie oceniają ich umiejętności. Takie testy często wymagają od ludzi wykazania się swoimi umiejętnościami, które następnie są oceniane przez stronę trzecią.

Składniki inteligencji emocjonalnej

Naukowcy sugerują, że istnieją cztery różne poziomy inteligencji emocjonalnej, w tym percepcja emocjonalna, zdolność rozumowania za pomocą emocji, zdolność rozumienia emocji i umiejętność radzenia sobie z emocjami.

Postrzeganie emocji : Pierwszym krokiem w zrozumieniu emocji jest ich dokładne postrzeganie. W wielu przypadkach może to obejmować rozumienie sygnałów niewerbalnych, takich jak mowa ciała i mimika.


Rozumowanie z emocjami : Następny krok polega na wykorzystaniu emocji do promowania myślenia i aktywności poznawczej. Emocje pomagają ustalić, na co zwracamy uwagę i na co reagujemy; reagujemy emocjonalnie na rzeczy, które przyciągają naszą uwagę.


Zrozumienie emocji : emocje, które postrzegamy, mogą nieść wiele różnych znaczeń. Jeśli ktoś wyraża gniewne emocje, obserwator musi zinterpretować przyczynę gniewu tej osoby i jej znaczenie. Na przykład, jeśli twój szef jest zły, może to oznaczać, że jest niezadowolony z twojej pracy, może to być spowodowane tym, że dostał mandat za przekroczenie prędkości w drodze do pracy tego ranka lub że kłócił się ze swoim partnerem.


Zarządzanie emocjami : Umiejętność skutecznego zarządzania emocjami jest kluczowym elementem inteligencji emocjonalnej i najwyższego poziomu. Regulowanie emocji i właściwe reagowanie, a także reagowanie na emocje innych to ważne aspekty zarządzania emocjami.


Cztery gałęzie tego modelu są uporządkowane według złożoności, z bardziej podstawowymi procesami na niższych poziomach i bardziej zaawansowanymi procesami na wyższych poziomach. Na przykład najniższe poziomy dotyczą postrzegania i wyrażania emocji, podczas gdy wyższe poziomy wymagają większego świadomego zaangażowania i regulacji emocji.

Wpływ inteligencji emocjonalnej

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nauczaniem i uczeniem się inteligencji społecznej i emocjonalnej. Programy uczenia się społecznego i emocjonalnego stały się standardową częścią programu nauczania w wielu szkołach.

Celem tych inicjatyw jest nie tylko poprawa zdrowia i dobrego samopoczucia, ale także pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów w nauce i zapobieganie nękaniu. Istnieje wiele przykładów na to, jak inteligencja emocjonalna może odgrywać rolę w codziennym życiu.

Myślenie przed reagowaniem

Ludzie inteligentni emocjonalnie wiedzą, że emocje mogą być potężne, ale także tymczasowe. Kiedy wydarzy się wysoce naładowane wydarzenie emocjonalne, takie jak złość na współpracownika, emocjonalnie inteligentna reakcja wymaga trochę czasu, zanim zareaguje. Dzięki temu każdy może uspokoić swoje emocje i bardziej racjonalnie myśleć o wszystkich czynnikach towarzyszących kłótni.

Większa samoświadomość

Ludzie inteligentni emocjonalnie są nie tylko dobrzy w myśleniu o tym, jak mogą się czuć inni ludzie, ale także są biegli w rozumieniu własnych uczuć. Samoświadomość pozwala ludziom wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, które przyczyniają się do ich emocji.

Empatia dla innych

Duża część inteligencji emocjonalnej to umiejętność myślenia i empatii z tym, jak czują się inni ludzie. Często wiąże się to z rozważeniem, jak byś zareagował, gdybyś znalazł się w takiej samej sytuacji.