KursyPytania

Jakie są epoki literackie

Literatura jest jednym z najstarszych dziedzin sztuki, a jej rozwój przeszedł wiele etapów i zmian. Każda epoka literacka była wyjątkowa i charakteryzowała się określonym stylem, tematyką oraz filozofią. W tym artykule omówimy wszystkie epoki literackie i opiszemy ich najważniejsze cechy.

Z tematem epok literackich związana jest sinusoida Juliana Krzyżanowskiego, czyli inaczej sinusoida epok literackich. Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym wcześniejszym artykule sinusoida Krzyżanowskiego.

Jakie są epoki literackie

Jakie są epoki literackie?

Ok odpowiadamy jakie są epoki literackie, obok każdej z epok literackich daliśmy krótki opis oraz informację z jakich dzieł literackich dana epoka słynie.

Antyk

Pierwsza epoka literacka to antyk, którego okres trwał od VIII w. p.n.e. do V w. n.e. W literaturze antycznej dominował mit, historia oraz filozofia. Najsłynniejszymi dziełami literatury antycznej są eposy Homera – Iliada i Odyseja.

Z antykiem związany też jest termin agoge. Wiesz co on znaczy?

Średniowiecze

Kolejną epoką literacką jest średniowiecze, które trwało od V do XV w. W literaturze średniowiecznej dominowały utwory o charakterze religijnym, a także rycerskim. Najsłynniejszymi dziełami literatury średniowiecznej są Pieśń o Rolandzie oraz Boska komedia Dantego.

Renesans

Renesans to epoka literacka trwająca od XV do XVI w. Literatura renesansowa charakteryzowała się powrotem do antyku, a także rozwojem sztuk pięknych. Najważniejszymi dziełami literatury renesansowej są Sonety Williama Szekspira oraz powieść Don Kichot Cervantesa.

Barok

Barok to epoka literacka trwająca od XVII do początków XVIII w. Literatura barokowa charakteryzowała się rozbudowaną formą i wykorzystywaniem ozdobników stylistycznych. Najsłynniejszymi dziełami literatury barokowej są Mistrz i Małgorzata Bułhakowa oraz Hamlet Szekspira.

Oświecenie

Oświecenie to epoka literacka trwająca od XVIII do początków XIX w. Literatura oświecenia charakteryzowała się racjonalizmem, wolnością i równością. Najważniejszymi dziełami literatury oświecenia są Encyklopedia oraz Emilia Galotti Lessinga.

Romantyzm

Romantyzm to epoka literacka trwająca od końca XVIII do połowy XIX w. Literatura romantyczna charakteryzowała się emocjonalizmem, subiektywizmem oraz poszukiwaniem indywidualności. Najważniejszymi dziełami literatury romantycznej są Dziady Mickiewicza oraz Wesele Wyspiańskiego.

Pozytywizm

Literatura pozytywistyczna charakteryzowała się przede wszystkim dążeniem do wykorzenienia patologii, w tym korupcji, przemocy i zacofania. Pisarze pozytywistyczni stawiali na pierwszym miejscu racjonalność i wiedzę, a także kładli nacisk na wartości społeczne. Najważniejszymi dziełami literatury pozytywistycznej są Chłopi Reymonta oraz Lalka Prusa.

Młoda Polska

Młoda Polska to epoka literacka, która charakteryzowała się poszukiwaniem nowych form i inspiracji. Pisarze zwracali uwagę na egzystencjalne problemy człowieka oraz na napięcia między miastem a wsią. Najważniejszymi dziełami literatury Młodej Polski są Wyzwolenie Słowackiego oraz Złote okno Przybyszewskiego.

Dwudziestolecie międzywojenne

Dwudziestolecie międzywojenne to okres, w którym polska literatura przeżywała swój renesans. Pisarze podejmowali tematy dotyczące polskiej historii i kultury, a także problemów społecznych i politycznych. Najważniejszymi dziełami literatury dwudziestolecia międzywojennego są Pan Tadeusz Mickiewicza oraz Sklepy cynamonowe Schulza.

Okres powojenny

Okres powojenny to epoka, która charakteryzowała się poszukiwaniem nowych sposobów wyrazu oraz problemów związanych z odbudową kraju. W literaturze pojawiały się tematy dotyczące wojny, życia codziennego, a także krytyka władzy. Najważniejszymi dziełami literatury okresu powojennego są Zdobycie władzy Gombrowicza oraz Śmierć miasta Tuwima.

Współczesność

Współczesna literatura to bardzo zróżnicowany i dynamiczny okres. Pisarze podejmują wiele różnych tematów, od polityki i społeczeństwa po relacje międzyludzkie i zagadnienia psychologiczne. Warto wymienić takie dzieła jak Miasto w lustrach Tokarczuk czy Czarne owce Gajosza.