Finanse

Co to jest faktoring bez regresu?

Co może zyskać klient firmy faktoringowej, decydując się na faktoring pełny, nazywany także faktoringiem bez regresu? Ten produkt pozwala na zachowanie płynności finansowej w firmie. Dowiedz się, jak dokładnie działa i kiedy powinieneś się na niego zdecydować.

Jeśli chcemy zachować płynność finansową na takim poziomie, by regulowanie bieżących zobowiązań nie sprawiało nam żadnego problemu, możemy skorzystać z faktoringu. To usługa, na którą decyduje się coraz więcej polskich przedsiębiorców. Najczęściej oferowana jest w jednej z dwóch form.

My przyjrzymy się dzisiaj, tzw. faktoringowi pełnemu, czyli „bez regresu”. W jego przypadku ryzyko niewypłacalności dłużnika nie stanowi żadnego zagrożenia dla naszej sytuacji finansowej.

Co to jest faktoring?

Faktoring to umowa cywilnoprawna, zawierana między:

 • faktorem – to instytucja finansowa, świadcząca usługi faktoringowe. W Polsce są to zwykle firmy działające w ramach grup bankowych lub niezwiązane z żadnymi bankami;

 • faktorantem – przedsiębiorca korzystający z usługi faktoringowej. Najczęściej dotyczy firm oferujących swoim kontrahentom długi termin płatności wystawianych faktur.

W przypadku faktoringu faktor wykupuje nieopłaconą i nieprzeterminowaną fakturę, wystawioną przez faktoranta. Wypłaca mu jej wartość, zwykle pomniejszoną o odpowiedni procent od kwoty, która na niej widnieje. W ten sposób przedsiębiorstwo od razu otrzymuje pieniądze na konto i nie musi czekać na uregulowanie rachunku przez klienta. Zachowuje więc tak ważną płynność finansową.

Najczęściej z usług firm faktoringowych korzystają przedsiębiorstwa z branż szczególnie obarczonych odroczonym terminem płatności. Usługa ta popularna jest też tam, gdzie kwoty na fakturach są dość wysokie, a jednocześnie dochodzi do ryzyka niewypłacalności odbiorców (np. w przypadku nowych kontrahentów).

Z tego powodu umową faktoringu często podpisują przedsiębiorcy z takich branż, jak:

 • chemiczna,

 • mięsna,

 • drzewna,

 • tworzyw sztucznych,

 • meblarska,

 • opakowaniowa.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Istnieją dwa podstawowe rodzaje faktoringu. Zasady ich działania i warunki dostosowane są do przedsiębiorców o różnych potrzebach. Mowa tu o:

 • faktoringu niepełnym (faktoring z regresem),

 • faktoringu pełnym (faktoring bez regresu).

W przypadku pierwszego typu usługi przedsiębiorca bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Właśnie dlatego jest to opcja skierowana raczej do osób współpracujących ze znanymi i zaufanymi kontrahentami, gdzie nie ma większego ryzyka braku zapłaty. To główna różnica między dwoma wymienionymi typami faktoringu.

Faktoring pełny bez regresu – na czym polega?

Umowę faktoringu pełnego podpisujemy, gdy chcemy, aby ryzyko wypłacalności dłużnika przejęła firma faktoringowa. W tym przypadku na faktorze spoczywa pełna odpowiedzialność za spłatę całego zobowiązania za świadczone usługi.

Najczęściej wyższe ryzyko wpływa na cenę. To sprawia, że faktoring bez regresu bywa nieco droższy od niepełnego. W praktyce więc firma faktoringowa bierze większy procent wartości faktury dla siebie. Mimo wszystko w wielu sytuacjach pozostaje to dla nas opłacalne. Dysponujemy nadal pełną wypłacalnością i płynnością finansową. W dodatku nie musimy samodzielnie domagać się zapłaty i zajmować niewypłacalnością kontrahentów.

Jak podpisać umowę faktoringu? Krok po kroku

Jak posługiwanie się faktoringiem pełnym wygląda w praktyce? Wszystko skupia się na pięciu podstawowych krokach:

 1. podpisujemy umowę z firmą faktoringową (może dotyczyć jednej lub niektórych naszych faktur, ale też wszystkich dokumentów, jakie wystawiamy),

 2. faktor sprawdza kontrahenta, którego chcemy mu „przekazać”,

 3. wystawiamy fakturę kontrahentowi, a następnie przekazujemy ją faktorowi,

 4. faktor wysyła nam zapłatę za fakturę (pomniejszoną o określony procent należności, określony w umowie),

 5. nasz kontrahent reguluje zobowiązanie, wysyłając środki prosto na rachunek bankowy instytucji faktoringowej.

Czas, w jakim otrzymamy pieniądze od faktora, powinien zostać określony w zawieranej przez nas umowie. Najczęściej mowa jest tu o kilku lub kilkunastu godzinach od chwili dostarczenia faktury.

Ile kosztuje faktoring bez regresu?

Koszt faktoringu pełnego to zwykle ok. 20-30 proc. wysokości wystawionej faktury. W praktyce dostajemy 70-80 proc. kwoty, którą moglibyśmy otrzymać bezpośrednio od kontrahenta. Zyskujemy natomiast pewność, że pieniądze otrzymamy od razu i nie zostaniemy oszukani. Stawka ta jest nieco wyższa niż w przypadku faktoringu niepełnego. Firma faktoringowa musi się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami z otrzymaniem zapłaty.

Możemy również zostać obarczeni, kosztami dodatkowymi, na które warto zwrócić szczególną uwagę podczas podpisywania umowy. Mowa tu o np.:

 • opłacie dodatkowej za przejęcie ryzyka,

 • opłacie za przekroczenie limitu w koncentracji,

 • opłacie za niewykorzystany limit konta faktoringowego,

 • opłacie przygotowawczej.

Uzyskane od firmy faktoringowej pieniądze możemy przeznaczyć na dowolny cel.

Dla kogo jest faktoring pełny bez regresu?

Ze względu na koszty faktoringu pełnego, decydują się na niego najczęściej średnie i duże przedsiębiorstwa, wystawiające faktury z odroczonym terminem płatności. Dzięki temu środki „zamrożone” w dokumentach przez wiele miesięcy spływają od razu na konto. Dobrze się to sprawdza, jeśli przedsiębiorstwo:

 • wchodzi na rynki zagraniczne – często utrudnia to sprawdzanie wiarygodności przedsiębiorców i nowych kontrahentów. Faktoring pozwala minimalizować ryzyko, utrzymując płynność finansową firmy,

 • podpisuje kontrakty na wysokie kwoty z nowymi klientami – każda duża transakcja to potencjalne ryzyko. Jeśli jednak kontrahent nie jest nam znany, faktoring pozwoli na dodatkowe zabezpieczenie finansów,

 • realizuje dużą i czasochłonną inwestycję – jeśli ma ona trwać wiele miesięcy, a faktury zostaną uregulowane na koniec, problem z płatnościami może sprowadzić na nas poważne kłopoty finansowe,

 • chce minimalizować wszelkie ryzyko i optymalizować zyski – nie brak przedsiębiorców, którzy chcą dysponować środkami cały czas. Nie zamierzają czekać na uregulowanie rachunku przez klienta, bo są już gotowi do realizacji nowych inwestycji.

Zalety faktoringu bez regresu

Na stronie https://www.czerwona-skarbonka.pl/faktoring-bez-regresu/ znajdziemy więcej szczegółowych informacji dotyczących faktoringu bez regresu. Ale przy okazji poznajmy najważniejsze zalety tego typu finansowania.

 • Minimalizowanie ryzyka niewypłacalności kontrahentów i przeniesienie go w pełni na faktora,

 • Pieniądze za wystawione faktury, pojawiające się na koncie często jeszcze tego samego dnia,

 • Zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,

 • Minimum formalności podczas zawierania umowy z firmą faktoringową,

 • Szybka weryfikacja naszego wniosku i naszego kontrahenta,

 • Możliwość przeznaczenia wypłaconych pieniędzy na dowolny cel,

 • Rozwiązanie łatwiej dostępne i wygodniejsze od leasingów czy kredytów firmowych.

To wszystko sprawia, że faktoring bez regresu jest jednym z ciekawszych sposobów finansowania działalności gospodarczej. Dzięki niemu możemy zachować równowagę finansową firmy i nie musimy obawiać się niewypłacalności kontrahentów.

Mimo wielu plusów powinniśmy pamiętać o tym, że nie jest to usługa darmowa. Warto więc przed podpisaniem umowy rozważyć, czy jej koszt jest dla nas akceptowalny.