Firma

Jakie korzyści dla firm i pracowników wynikają z indywidualnego coachingu biznesowego?

Coraz więcej mówi się o koncepcji lifelong learning w kontekście projektowania ścieżek kariery. Nowe pokolenia, wchodzące na rynek pracy, są świadome, że w dobie tak dynamicznych zmian technologicznych muszą się nieustannie dokształcać, aby zachować konkurencyjność. To sprawia, że możliwość rozwoju to jedno z najważniejszych wymagań, jakie stawiają potencjalnym pracodawcom. Dlatego coraz więcej firm, które chcą być postrzegane jako nowoczesne i propracownicze, oferuje zatrudnionym możliwość skorzystania z indywidualnego coachingu biznesowego. Kto może liczyć na taką formę wsparcia?

Na czym polega indywidualny coaching biznesowy?

Coaching biznesowy to jedna z metod odkrywania i rozwijania potencjału zawodowego pracowników. W odróżnieniu od coachingu grupowego spotkania odbywają się w formule jeden na jeden. Indywidualny coaching biznesowy najczęściej jest stosowany na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych. Dotyczy osób, które mają bezpośredni wpływ na rozwój firmy i kształtowanie jej strategii biznesowej.

Wbrew pozorom coaching biznesowy nie polega wyłącznie na słuchaniu inspirujących prelekcji. To praca, w którą muszą być zaangażowane dwie strony – zarówno coach, jako ten, który daje wskazówki i pokazuje ścieżki rozwoju – jak i coachee, czyli ten, kto pobiera nauki. Nie mniej ważną rolę odgrywa w tym procesie pracodawca, który powinien zapewnić pracownikowi warunki do rozwoju nowo odkrytych talentów.

Czy każdy może zostać coachem? Zdecydowanie nie! Osoba, która specjalizuje się w business coachingu, powinna mieć odpowiednie kwalifikacje (np. certyfikat International Coach Federation lub International Coaching Community) oraz doświadczenie zawodowe. W tym zawodzie szczególne znaczenie mają także kompetencje miękkie, takie jak: pewność siebie, otwartość, komunikatywność i asertywność. Rolą coacha nie jest „klepanie po plecach”, ale przede wszystkim motywowanie do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu.

Zalety indywidualnego coachingu biznesowego

Business coaching może przynieść wiele korzyści – zarówno pracownikowi, jak i organizacji, w której jest zatrudniony. Osoba, która bierze udział w regularnych spotkaniach z coachem: podejmuje lepsze decyzje, umie wyznaczać sobie cele (zarówno długo-, jak i krótkoterminowe), a także rozwija swoje talenty.

W jaki sposób indywidualne spotkania z pracownikami wpływają na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa? Największe korzyści można zaobserwować w obszarze komunikacji i zarządzania. Osoby, które pracują z coachem, uczą się większej asertywności, stawiania granic i dawania feedbacku. Wiedzą, jak gospodarować czasem swoim i innych osób, dzięki czemu pracują szybciej i efektywniej.

Coaching biznesowy jako benefit?

Coaching biznesowy to popularna forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracodawcy coraz częściej uwzględniają go podczas kształtowania polityki benefitowej organizacji. Dlaczego to takie istotne? Samorozwój to jedna z najważniejszych wartości młodego pokolenia. „Ygreki” i „Zetki” chętniej podejmą pracę w firmie, która zapewni im możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Więcej informacji znajdziesz na: https://hrk.pl/pl/dla-klienta/ocena-i-rozwoj/szkolenia-i-coaching.