Dom

Nawiewniki ścienne i ich wpływ na komfort przebywania w pomieszczeniu

Komfort termiczny, zwłaszcza w sezonie grzewczym, jest sprawą niezwykle ważną nie tylko w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, ale także w miejscach pracy i budynkach użyteczności publicznej. Wiele osób wciąż jest przekonanych, że montaż nawiewnika ściennego obniża komfort przebywania we wnętrzu danego pomieszczenia, m.in. przez powodowanie chłodnych powiewów czy wręcz całkowite wychładzanie przestrzeni. Czy te obawy są uzasadnione? Dowiesz się tego z poniższego tekstu.

Czym jest nawiewnik ścienny?

Jak można się domyślić po nazwie, jest to urządzenie nawiewne przeznaczone do montażu w ścianie zewnętrznej budynku. Jego podstawową funkcją jest zapewnienie regulowanego dopływu świeżego powietrza z zewnątrz – pozwala to na wymianę zużytego powietrza gromadzącego się w danym wnętrzu i sprawne działanie wentylacji.

Nawiewnik ścienny składa się zasadniczo z 3 części – regulatora montowanego we wnętrzu pomieszczenia, czerpni instalowanej na zewnątrz domu/budynku oraz łączącego je obudowanego kanału przelotowego umieszczonego w ścianie.

Nawiewniki ścienne przeznaczone są do budynków wyposażonych w wentylację grawitacyjną, mechaniczną wentylację wyciągową/wywiewną lub hybrydową (która jest połączeniem dwóch poprzednich). Nie stosuje się ich natomiast, jeśli w budynku jest wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna (zwłaszcza jeśli działa w połączeniu z rekuperatorem) – w tych systemach stosuje się wentylatory, które pełnią tę samą funkcję, co nawiewniki.

Jak nawiewniki ścienne wpływają na komfort przebywania w pomieszczeniach?

Wiele osób wciąż jest przekonana, że po instalacji nawiewników (bez względu na to, czy są to nawiewniki okienne, czy ścienne) w pomieszczeniu będą odczuwalne chłodne powiewy. Dość powszechna jest również opinia, że powodują one przeciągi i wychładzają pomieszczenia.

Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna – prawidłowo zamontowany nawiewnik nie będzie wywoływał poczucia chłodu. Ponadto prędkość napływu powietrza przez nawiewniki jest zbyt mała, aby wytworzyć przeciąg. Jeśli zaś chodzi o ryzyko wychłodzenia – występuje ono niemal wyłącznie w modelach sterowanych ręcznie i w przeważającej większości przypadków jest wynikiem nieodpowiedzialności użytkownika. Do wychłodzenia może dojść, np. gdy zostawi się całkowicie otwarty nawiewnik ścienny przy dłuższym wyjściu z domu w sezonie grzewczym. Urządzenie musiałoby pracować w takim ustawieniu przez wiele godzin, żeby wychłodzić niezbyt duże pomieszczenie.

Co więcej, nowoczesne nawiewniki mogą zwiększyć komfort przebywania w danym pomieszczeniu. Jak? Dzięki specjalnym filtrom oczyszczającym napływające powietrze z większości zanieczyszczeń i alergenów (nawiewniki ścienne mogą być wyposażone w filtry klasy F7, które są stosowane w maskach antysmogowych) oraz możliwości wykorzystania specjalnych tłumików akustycznych pozwalających pożegnać się z uciążliwym hałasem zewnętrznym (mogą zmniejszać jego intensywność nawet o 57 dB!).

Duży wpływ na komfort ma również podstawowa funkcja nawiewników, czyli zapewnienie sprawnej wentylacji – pozwala to usunąć z pomieszczenia mogące zalegać w stojącym powietrzu szkodliwe substancje. W niewietrzonych lub źle wentylowanych wnętrzach gromadzą się m.in. toksyczne związki chemiczne utleniające się z lakierowanych powierzchni mebli, chemikalia ze środków żrących (np. do przetykania odpływów) i czyszczących, dwutlenek węgla z oddychania i spalania paliw (np. gazu w kuchence) oraz roztocza, bakterie i zarodniki grzybów. Obecność nawiewników pozwala usunąć to wszystko z budynku i uchronić przebywające w nim osoby przed powodowanymi przez niskiej jakości powietrze problemami zdrowotnymi.

Jeśli szukasz wysokiej jakości nowoczesnych nawiewników, które zagwarantują komfort, dostarczy Ci je polska firma Brevis – producent nawiewników ściennych.

młoda kobieta relaksująca się w domu

Gdzie zamontować nawiewnik ścienny?

Aby urządzenie nawiewne mogło działać prawidłowo, powinno znaleźć się na odpowiedniej wysokości – nawiewnik należy zainstalować przynajmniej 2 m od poziomu podłogi. Ważne jest również zachowanie właściwej odległości od innych elementów konstrukcyjnych – środkowy punkt kanału przelotowego (patrząc od wnętrza pomieszczenia) powinien znaleźć się przynajmniej o:

  • 15 cm od powierzchni sufitu,
  • 30 cm od wnęki okiennej,
  • 35 cm od najbliższej ściany.

Rodzaje nawiewników ściennych

Na rynku dostępne jest kilka typów tych urządzeń nawiewnych. Różnią się one metodą sterowania i sposobem montażu.

Metoda sterowania

W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma głównymi zbiorami urządzeń – sterowane ręcznie i automatycznie. Nawiewniki automatyczne mogą korzystać z różnych mechanizmów sterujących. Aktualnie na rynku można znaleźć trzy rodzaje nawiewników ściennych sterowanych automatycznie – termostatyczne, ciśnieniowe i higrosterowane. Warto wspomnieć tutaj także o modelach hybrydowych – termin ten odnosi się do urządzeń, które wyposażono zarówno w mechanizm automatyczny, jak i możliwość ręcznego ustawienia/zablokowania stopnia otwarcia.

Nawiewniki sterowane ręcznie

Najtańsza, a przy tym najstarsza opcja. Stopień uchylenia jest w nich regulowany za pomocą pokrętła lub dźwigni (starsze modele) na obudowie regulatora. Prawdopodobnie to właśnie ten typ urządzeń był odpowiedzialny za szerzenie się opinii o wychładzaniu pomieszczeń – stosunkowo łatwo można zapomnieć o ręcznej regulacji i je „przewentylować”.

Nawiewniki termostatyczne

Kolejna propozycja mająca już sporo lat na karku – ten typ nawiewnika automatycznego steruje swoją pracą na podstawie temperatury zewnętrznej. Nowoczesne nawiewniki termostatyczne korzystają z termostatów bimetalicznych, zapewniające stosunkowo dużą dokładność pomiarową i dające możliwość fabrycznego ustawienia charakterystyki pracy nawiewnika. Przykładowo, nawiewnik można ustawić tak, że zacznie się zamykać w temperaturze 5°C i zamknie się się całkowicie przy temperaturze -10°C. W Polsce nawiewniki tego typu są dość rzadkim widokiem, co jest w głównej mierze skutkiem tradycji budowlanej.

Nawiewniki ciśnieniowe

Tak jak wskazuje ich nazwa, urządzenia tego typu reagują na ciśnienie, a konkretnie na różnicę ciśnień powietrza między wnętrzem a zewnętrzem budynku. Element sterujący znajduje się tutaj w czerpni i unosi się bezpośrednio w strumieniu powietrza, dostosowując poziom otwarcia nawiewnika do prędkości napływu. Pozwala to zachować stabilny przepływ powietrza – nawiewnik przymyka się, gdy prędkość wzrasta (przy dużej różnicy ciśnień) i otwiera szerzej, gdy powietrze zewnętrzne płynie wolniej (mała różnica ciśnień).

Należy pamiętać też, że efektywność pracy tych urządzeń jest w praktyce niezależna od wysokości (różnice są pomijalnie małe nawet w najwyższych budynkach). Nawiewniki ciśnieniowe są więc najlepszym wyborem przy wielopiętrowych budynkach.

Nawiewniki higrosterowane

Zastosowany tutaj mechanizm reaguje na zmiany poziomu względnej wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń. Za jej pomiar odpowiada umieszczony w regulatorze higrometr – nawiewnik tego typu otwiera się tym szerzej, im wyższa jest wilgotność. Dla przeważającej większości modeli zakres pracy obejmuje przedział od 30 do 70% wilgotności. Przy niższych/wyższych wartościach urządzenie pozostaje w pełni zamknięte/otwarte.

Nawiewniki higrosterowane są najskuteczniejsze w pomieszczeniach o okresowych wahaniach poziomu wilgotności oraz tych, w których stale utrzymuje się jej wysoki poziom. Sprawdzą się więc najlepiej w pralniach, suszarniach czy kuchniach. Należy jednak pamiętać, żeby nie zakładać ich po nawietrznej stronie budynku – gwałtowne wiatry mogą powodować, że przez nawiewnik będzie przepływać więcej powietrza, niż potrzeba.

ścienny nawiewnik glifowy Brevis Puro F

Sposób montażu

Biorąc pod uwagę montaż, nawiewniki ścienne dzielą się na dwie grupy – proste i glifowe. Główne różnice między nimi wynikają z przebiegu kanału przelotowego, budowy czerpni oraz miejsca montażu:

  • Nawiewniki ścienne proste – podstawowy typ o prostym kanale przelotowym z czerpnią montowaną bezpośrednio na elewacji. Obecnie czerpnia może mieć dowolny kolor z palety RAL, co pozwala dobrać urządzenie w kolorze ściany zewnętrznej.
  • Nawiewniki ścienne glifowe – ich czerpnia ma postać tzw. puszki glifowej, która łączy się z kanałem przelotowym pod kątem prostym – cały nawiewnik ma kształt litery „L”. Nawiewniki tego typu doskonale maskują wlot powietrza – znajduje się on w węgarkowej części elewacji przylegającej bezpośrednio do ramy okna.

Podsumowanie

Wbrew obiegowej opinii nawiewniki ścienne zwiększają komfort przebywania w pomieszczeniu, dostarczając doń świeże powietrze zewnętrzne i zapewniając prawidłowe działanie systemu wentylacyjnego. Ponadto, dzięki dodatkowemu wyposażeniu, chronią wnętrze budynku przed zanieczyszczeniami pyłowymi, większością alergenów, a nawet hałasem zewnętrznym. Prawidłowo zamontowane nawiewniki ścienne mogą więc znacząco podnieść jakość i komfort życia.