Finanse

Jaka będzie cena złota

Złoto, przez lata będące podstawą ustalania wartości większości światowych walut, nadal cieszy się niesłabnącą popularnością wśród inwestorów. Mimo że parytet złota to relikt przeszłości, kruszec ten nadal pełni ważną rolę jako „bezpieczny port” dla kapitału w burzliwych czasach. Czy ceny złota mogą osiągnąć nowe rekordy w 2024 roku? Prognozy są obiecujące, zwłaszcza w obliczu spadających stóp procentowych i rosnącej obawy przed recesją.

Przypomnijmy, że rekordowa cena złota w handlu wynosiła 2072,50 USD 7 sierpnia 2020 roku. Eksperci, tacy jak Bart Melek z TD Securities, przewidują, że złoto może osiągnąć wartość nawet 2100 dolarów pod koniec 2023 roku. Powodem tego optymizmu jest przewidywana zmiana polityki Rezerwy Federalnej USA, która, zdaniem Meleka, przestanie podnosić stopy procentowe przed osiągnięciem celu inflacyjnego.

Jakie czynniki wpływają na cenę złota

Cena złota 25 września 2023 roku wyniosła 1933,55 dolarów za uncję. W przeliczeniu na złotówki, przy kursie 1 USD = 4,32 PLN, była to kwota 8 352,94 PLN. Złoto notowało jeszcze wyższe ceny.

Jeśli spojrzymy na wykres cen złota z ostatnich 5 lat, zauważymy wyraźne wzloty i spadki związane z takimi wydarzeniami jak pandemia koronawirusa czy wojna w Ukrainie. W 2018 i 2019 roku złoto były wyceniane na około 1200-1250 USD za uncję.

Co decyduje o cenach złota?

Inflacja: Wysoka inflacja sprzyja wzrostowi wartości złota jako inwestycji.
Rynek: Wahania popytu i podaży, reakcje na kryzysy finansowe czy decyzje banków centralnych.
Geopolityka: Konflikty, wojny czy decyzje polityczne mogą wpływać na ceny złota.
Czynniki sezonowe: M.in. kursy walutowe, poziom inflacji, decyzje o stopach procentowych banków centralnych, ogólna sytuacja gospodarcza, a także sytuacja na rynkach ropy naftowej.
Złoto drożeje, gdy rynki są niepewne. Wszelkie kryzysy, geopolityczne napięcia czy nieprzewidywalność gospodarek świata przekładają się na wzrost wartości tego kruszcu. Warto więc śledzić sytuację globalną, aby przewidzieć przyszłe zachowania cen złota.

Cena złota a inflacja

Inflacja, w ekonomicznej rzeczywistości, to proces wzrostu cen towarów oraz usług. Kiedy inflacja się pojawia, wartość pieniądza maleje, co powoduje osłabienie realnej wartości naszych oszczędności. Można ją obserwować poprzez analizę wskaźnika cen konsumpcyjnych, czyli CPI. Gdy inflacja nabiera tempa, nasza waluta słabnie.
To fenomen ekonomiczny ma głęboki wpływ na strategiczne decyzje państwa w obszarze polityki monetarnej oraz fiskalnej. Decyzje przedsiębiorstw i jakość życia ludzi również zależą od jego poziomu.

Inflacja a zanik wartości oszczędności

Kiedy inflacja staje się intensywna, zagraża gospodarce. Rodzi się bieda, a niespodziewane efekty uboczne, takie jak:
– Przesunięcie zasobów finansowych na korzyść dłużników, kosztem przedsiębiorców, konsumentów i wierzycieli;
– Zmniejszenie realnych dochodów ludzi, zwłaszcza gdy płace nie nadążają za wzrostem cen;
– Utrata wiarygodności pieniądza jako środka przechowywania wartości, skłaniając ludzi do większej konsumpcji;
– Nieprawidłowość sygnałów cenowych, obniżenie poziomu inwestycji i narastanie niepewności;
– Uświadomienie sobie, że tradycyjne formy oszczędzania stają się mniej wartościowe.
Inflacja szczególnie uderza w tych, którzy gromadzą oszczędności w tradycyjny sposób – w gotówce czy na nisko oprocentowanych lokatach.

Czy złoto to klucz do ochrony majątku w erze inflacji?

Złoto, od wieków uwielbiane, służyło jako uniwersalna waluta, wskaźnik bogactwa i symbol statusu społecznego. Gdy inflacja zagraża, złoto staje się bastionem bezpieczeństwa. To idealny czas, by zainwestować w złote monety czy sztabki. Operacje na rynku kontraktów terminowych na złoto niosą ze sobą ryzyko, zwłaszcza w turbulentnych czasach. Niemniej jednak, w erze inflacji, wartość złota w portfelu inwestycyjnym jest nieoceniona.

Jak inflacja wpływa na cenę złota?

Złoto ma cechy, które czynią je atrakcyjnym w niestabilnych czasach:
Jest rzadkie i odporne na czynniki zewnętrzne.
Jego jakość jest konsekwentna i nie ulega degradacji.
Można je łatwo podzielić i transportować.
Zawsze jest na nie popyt, zarówno jako rezerwa wartości, jak i uniwersalne środki płatnicze.
Jest powszechnie wykorzystywane, na przykład w jubilerstwie.
Jest niezwiązane z decyzjami politycznymi krajów.
Dlatego złoto jest stabilnym aktywem w obliczu inflacji.

Prawda historyczna o złocie

Patrząc wstecz, złoto zawsze chroniło w trudnych czasach. Stanowiło zabezpieczenie przed finansowym upadkiem, oferując stabilność. W Stanach Zjednoczonych w XX wieku złoto rozwijało się dynamicznie, podczas gdy wartość dolara drastycznie spadała. Dziś złoto nadal jest mocnym graczem na rynku, szczególnie w świetle kryzysów takich jak pandemia czy napięcia geopolityczne.

Złoto w konfrontacji z inflacją – perspektywa krótka i długa

Czy możemy zakładać, że cena złota będzie rosła w synchronii z inflacją? Nie ma jednoznaczności w tym zakresie. W krótkim okresie złoto może być narażone na fluktuacje cen, pod wpływem wielu czynników. Długoterminowo, jednak, złoto wydaje się być stabilnym środkiem zabezpieczenia majątku przed inflacyjnymi turbulencjami. Ale ważne jest, by pamiętać, że rynek złota jest złożony i nieprzewidywalny.