Dom

Próba szczelności budynku – Co powinieneś wiedzieć?

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i dążenia do maksymalizacji efektywności energetycznej naszych domów próba szczelności budynku nabiera szczególnego znaczenia. Jest to procedura, która pozwala na dokładną ocenę, jak dobrze budynek jest izolowany od wpływów zewnętrznych, co bezpośrednio przekłada się na komfort cieplny jego mieszkańców oraz na wysokość rachunków za ogrzewanie. Jedną z najbardziej popularnych i skutecznych metod oceny szczelności budynku jest test blower door. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne zlokalizowanie miejsc, przez które do wnętrza przedostaje się niechciane powietrze z zewnątrz lub ucieka ciepło, co jest kluczowe zarówno w nowo wybudowanych domach, jak i tych po remoncie. Chcesz dowiedzieć się, na czym polegają testy szczelności i dlaczego są one tak ważna w kontekście współczesnego budownictwa? Przeczytaj artykuł.

Podstawy próby szczelności budynku

Badanie szczelności budynku, znana również jako blower door test, to procedura, która pozwala na ocenę szczelności powietrznej budynku. Celem tego testu jest określenie, w jakim stopniu budynek jest chroniony przed niekontrolowanym przenikaniem powietrza z zewnątrz, co ma bezpośredni wpływ na jego efektywność energetyczną i komfort termiczny mieszkańców. Szczelność powietrzna budynku jest kluczowym elementem w projektowaniu budynków energooszczędnych i pasywnych, ponieważ minimalizacja nieszczelności powietrznych pozwala na znaczące obniżenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń.

W trakcie testu, specjalne urządzenie – wentylator blower door – instalowane jest w otworze drzwiowym i służy do wytworzenia kontrolowanej różnicy ciśnień między wnętrzem a otoczeniem budynku. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne zmierzenie ilości powietrza, które wpływa do środka lub ucieka na zewnątrz przez nieszczelności w obudowie budynku.

Przepisy i wymagania dotyczące badania szczelności powietrznej budynków

Test szczelności budynku, choć może wydawać się procedurą techniczną, podlega szczegółowym przepisom i wymaganiom prawnym, mającym na celu zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. W Polsce, kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z energetyczną efektywnością budynków, w tym również z ich szczelnością powietrzną, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Określa ono między innymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania dotyczące minimalnej szczelności powietrznej.

Test szczelności budynku przeprowadzany jest zgodnie z normą PN-EN 13829 „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”. Norma ta przewiduje dwie metody badania szczelności budynku, wszystko zależy od tego czy test ma być wykonany na budynku mieszkalnym, czy na budynku w stanie surowym zamkniętym.

Dodatkowo, w zależności od typu budynku (np. mieszkalny, użyteczności publicznej) i jego lokalizacji, mogą obowiązywać dodatkowe lokalne przepisy i wymagania dotyczące efektywności energetycznej i szczelności powietrznej. Ważnym aspektem jest również świadectwo energetyczne, które musi zawierać informacje o szczelności powietrznej budynku, potwierdzając, że spełnia on określone normy.

Przebieg testu blower door – badanie szczelności powietrznej budynku

Przebieg testu blower door jest ściśle określony i wymaga dokładnego przygotowania, zarówno ze strony wykonawcy testu, jak i właściciela lub zarządcy budynku. Proces ten można podzielić na kilka istotnych etapów:

  1. Przygotowanie budynku: Przed rozpoczęciem testu, konieczne jest odpowiednie przygotowanie obiektu. Obejmuje to zamknięcie wszystkich okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, jak również tymczasowe uszczelnienie otworów wentylacyjnych i kominów. Celem jest stworzenie warunków, które pozwolą na dokładne zmierzenie przepływu powietrza przez nieszczelności w obudowie budynku.
  2. Instalacja urządzenia: W drzwiach zewnętrznych budynku instalowane jest specjalne urządzenie – wentylator blower door, które umożliwia kontrolowane wytwarzanie różnicy ciśnień między wnętrzem budynku a otoczeniem.
  3. Wykonanie testu: Test rozpoczyna się od stworzenia podciśnienia w budynku, dzięki czemu powietrze z zewnątrz zaczyna przepływać przez nieszczelności do środka. Wentylator reguluje ciśnienie, aby utrzymać je na stałym poziomie, podczas gdy specjalne mierniki rejestrują ilość powietrza niezbędną do utrzymania tej różnicy ciśnień.
  4. Lokalizacja nieszczelności: W trakcie testu, możliwe jest również zastosowanie dodatkowych narzędzi, takich jak kamery termowizyjne lub wytwornice dymu, które pomagają wizualnie zlokalizować miejsca nieszczelności.
  5. Analiza wyników: Po zakończeniu testu, wyniki są analizowane w celu określenia całkowitej szczelności budynku. Dokładne przeanalizowanie wyników pozwala na określenie obszarów wymagających poprawy oraz zaplanowanie niezbędnych prac remontowych lub uszczelniających.

Test blower door jest nieocenionym narzędziem w procesie diagnostyki budynków, pozwalającym na optymalizację ich efektywności energetycznej oraz poprawę komfortu użytkowania. Przeprowadzenie tego testu jest zalecane zarówno na etapie projektowania, jak i po zakończeniu budowy, a także w trakcie remontów i modernizacji budynków.

Poprawiając efektywność energetyczną, oszczędzasz pieniądze

Działania po teście – usprawnienia i naprawy

Po wykonaniu testu blower door i uzyskaniu szczegółowych wyników następnym krokiem jest podjęcie działań mających na celu usunięcie wykrytych nieszczelności i zwiększenie ogólnej szczelności budynku. Proces ten jest kluczowy dla poprawy efektywności energetycznej oraz komfortu termicznego budynku. Oto kilka zalecanych kroków:

  1. Lokalizacja i ocena nieszczelności: Pierwszym krokiem jest dokładna lokalizacja wszystkich wykrytych nieszczelności, najlepiej z wykorzystaniem dokumentacji z testu, w tym zdjęć termowizyjnych lub nagrania z wytwornicy dymu. Należy ocenić, które nieszczelności mają największy wpływ na ogólną szczelność i właśnie nimi się zająć.
  2. Planowanie napraw: Na podstawie oceny, należy opracować plan napraw, który może obejmować uszczelnianie otworów wentylacyjnych, wymianę uszczelek w drzwiach i oknach, uszczelnienie przewodów kominowych, a także poprawę izolacji przegród zewnętrznych.
  3. Realizacja prac uszczelniających: Prace należy przeprowadzać zgodnie z ustalonym planem, wykorzystując odpowiednie materiały i techniki uszczelniające. Warto zatrudnić do tego celu specjalistów, którzy mają doświadczenie w podobnych zadaniach, aby zapewnić dobrą jakość wykonania.
  4. Ponowny test szczelności: Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych prac, zaleca się przeprowadzenie kolejnego testu blower door. Pozwoli to na ocenę skuteczności przeprowadzonych napraw i potwierdzenie, że budynek jest szczelny na niekontrolowane przenikanie powietrza.
  5. Dokumentacja i monitoring: Warto utworzyć dokładną dokumentację wszystkich wykonanych prac, w tym zdjęcia przed i po oraz wyniki testów. Monitoring stanu budynku i regularne przeglądy mogą pomóc w utrzymaniu wysokiej szczelności powietrznej na przestrzeni lat.

Szczelność budynku – podsumowanie

Badanie szczelności powietrznej jest niezbędnym elementem procesu zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej i komfortu cieplnego nowoczesnych budynków. Dzięki dokładnej diagnostyce możliwe jest zidentyfikowanie słabych punktów konstrukcji i podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Procedura ta, choć może wydawać się czasochłonna i wymagająca specjalistycznego sprzętu, przynosi długofalowe korzyści, takie jak obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia, zwiększenie komfortu życia mieszkańców oraz przyczynia się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. Regularne przeprowadzanie testów szczelności powietrznej, zarówno w trakcie budowy, jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku, umożliwia utrzymanie budynków na najwyższym poziomie efektywności energetycznej.