Firma

Prowadzenie działalności nierejestrowanej a praca na etacie. Jak to pogodzić?

Zastanawiasz się, czy równoczesne założenie działalności nierejestrowanej i praca na etacie są możliwe? A może jesteś już zatrudniony i rozważasz rozpoczęcie działalności nierejestrowanej? Czytaj dalej, by dowiedzieć się, jak te dwa rodzaje zatrudnienia mogą iść w parze!

Działalność nierejestrowana – co to takiego?

Na początku przyjrzyjmy się, czym jest działalność nierejestrowana. Jest to opcja dostępna jedynie dla osoby fizycznej, która przez ostatnie pięć lat (60 miesięcy) nie prowadziła działalności gospodarczej. Przychód z działalności nierejestrowanej nie może w żadnym miesiącu przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto – w 2024 roku jest to kwota 3181,50 zł od stycznia do czerwca i 3225 zł od lipca do grudnia.

Sprawdź jak założyć działalność nierejestrowaną w 2024 roku: https://www.ifirma.pl/dzialalnosc-nierejestrowana-w-roku-2024

Zatrudnienie na etacie a działalność nierejestrowana

Prawo nie zabrania jednoczesnego prowadzenia działalności nierejestrowanej i podejmowania innego typu zatrudnienia (na przykład na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie). Warto jednak mieć na uwadze, że pracownik powinien wywiązywać się z obowiązków wynikających z umowy i wykonywać polecenia pracodawcy z należytą starannością. Tak więc choć obowiązujące przepisy nie zakazują bycia na etacie przy prowadzeniu działalności, to nie można zapominać o konieczności przestrzegania zapisów zawartych w umowie ze swoim pracodawcą i wypełnianiu wszelkich powinności.

Jednoczesne prowadzenie działalności i umowa o pracę

Podczas prowadzenia działalności nierejestrowanej można równocześnie nawiązywać stosunek pracy z innym podmiotem. To oznacza, że praca u innego pracodawcy na etacie jest całkowicie legalna i własna działalność niewymagająca rejestracji nie stanowi tutaj żadnej przeszkody. Dobrze jest jednak pamiętać, że działalność nierejestrowana nakłada na nas konieczność zapłacenia podatku dochodowego od uzyskanych przychodów.

Umowa o dzieło i umowa zlecenie – działalność gospodarcza czy świadczona osobiście?

Działalność wykonywana osobiście to kolejne źródło przychodów obok pracy etatowej. Istnieje kilka kluczowych różnic, które pomagają odróżnić działalność wykonywaną osobiście od działalności gospodarczej. Mówi się tutaj o dość dużym kryterium, a mianowicie zewnętrznych znamionach działalności gospodarczej. Wymienia się tutaj:

– konieczność rejestracji podatnika jako podmiotu gospodarczego,

– zarobkowy cel działalności (działalność musi być faktycznie wykonywana w celach zarobkowych),

– zorganizowany charakter działalności i ciągłość czynności, które wchodzą w jej skład.

Działalność wykonywana osobiście różni się natomiast od pracy etatowej tym, że jest ona wykonywana na własny rachunek.
Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się:

– działalność publicystyczną, artystyczną, oświatową i trenerską,

– udział w badaniach naukowych i eksperymentach organizowanych przez podmioty naukowe (na ogół związane ze szkolnictwem wyższym),

– udział w konkursach dziennikarskich, naukowych oraz tych powiązanych z kulturą i sztuką,

– przychody sędziów sportowych związanych z prowadzeniem zawodów,

– stypendia i przychody związane z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych,

– przychody arbitrów z tytułu procesów z zagranicznymi partnerami,

– przychody członków Rady Mediów Narodowych.

Działalność nierejestrowana a praca na etacie (17).jpg

Umowa zlecenie w kontekście działalności nierejestrowanej

Przepisy prawa cywilnego mówią o tym, że umowa zlecenie obliguje osobę przyjmującą zlecenie do wykonania konkretnej czynności na rzecz zleceniodawcy. W przypadku braku innych ustaleń, umowa ta upoważnia do działania w imieniu zleceniodawcy.

Czy można równocześnie być na umowie zlecenie i mieć działalność nierejestrowaną?

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może w tym samym czasie nawiązywać inne stosunki pracy. Oznacza to, że działanie w ramach umowy zlecenie jest dopuszczalne i nie spotkają nas z tego tytułu żadne nieprzyjemności prawne.

Umowa o dzieło przy działalności nierejestrowanej

Umowa o dzieło zobowiązuje wykonawcę do stworzenia określonego dzieła, a zamawiającego do wypłaty ustalonego wynagrodzenia. Nawiązanie takiej umowy ma na celu stworzenie unikalnego dzieła i dostarczenie go do zamawiającego. Dzieło musi spełniać pewne kryteria – mieć indywidualny charakter i być niepowtarzalne. To wykonawca odpowiada za finalny rezultat.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej a umowa o dzieło

Założenie działalności nierejestrowanej nie wyklucza nawiązywania stosunków pracy z innymi pracodawcami. Rozliczanie się z tytułu umowy o dzieło jest zatem możliwe i nie generuje żadnych konfliktów z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Podsumowanie – umowa o pracę, umowa zlecenie i umowa o dzieło a działalność nierejestrowana

Analiza obowiązujących obecnie przepisów wskazuje, że nie ma zakazu łączenia działalności nierejestrowanej z pracą z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenie. Nie można jednak zapomnieć o tym, że przy wykonywaniu działalności na własny rachunek w ramach umowy zlecenie i umowy o dzieło należy monitorować wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. To bardzo ważne z punktu widzenia limitów przychodów z działalności nierejestrowanej, który nie może wynieść więcej niż 75% minimalnego wynagrodzenia brutto w żadnym miesiącu.

Zależy Ci na usprawnieniu całego procesu księgowego? Skorzystaj z oferty darmowego programu do faktur od Ifirma: https://www.ifirma.pl/program-do-faktur